Tegevuskava

  1. toetada haavandilise koliidi ja Crohni tõve haigeid ja nende peresid;
  2. parandada haavandilise koliidi ja Crohni tõve haigete ravivõimalusi;
  3. parandada haavandilise koliidi ja Crohni tõve haigetele sotsiaalhooldus teenuse osutamist;  
  4. luua kontakte ja teha koostööd haavandilise koliidi ja Crohni tõve probleemidega seotud isikute ja organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal;
  5. haavandilise koliidi ja Crohni tõve raviks vajaminevate ravimite ja toodete kohta informatsiooni levitamine ja nende toodete maksimaalse kättesaadavuse võimaldamine;
  6. teadmiste levitamine haavandilise koliidi ja Crohni tõve, ravivõimaluste ning raviga kaasnevate probleemide kohta. Teavitamine toimub erinevate meediakanalite kaudu ning andes välja vastavat kirjandust;
  7. korraldada regulaarseid igakuiseid kokkusaamisi seltsi liikmetele;
  8. korraldada ühisüritusi ja seminare seltsi liikmetele.