Liikmeks astumine

MTÜ Eesti Põletikulise Soolehaiguse Seltsi (EPSS) liikmeteks võivad olla kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad osaleda seltsi töös.

Liikmeks võib olla iga inimene sõltumata kodakondsusest, elukohast ja east. Liikmestaatus annab sulle võimaluse osaleda seltsi töös, saada infot seltsi ürituste kohta, osa võtta seltsi üritustest ja mis peamine, leida sõpru, kellega koos oma rõõme ja muresid jagada. Ühiselt on kergem õppida koos oma haigusega elama!

Liitumiseks täida AVALDUS ja saada see siis allkirjastatult/digiallkirjastatult e-mailile: poletikuline.soolehaigus@gmail.com

Liikmemaks

Eesti Põletikulise Soolehaiguse Seltsi (EPSS) liikmemaks on 10,00 € aastas.

Makse saaja
EESTI PÕLETIKULISE SOOLEHAIGUSE SELTS MTÜ
Saaja arvelduskonto
EE531010220245226228 (SEB pank)
Summa
10,00 €
Selgitus
Nimi (kelle eest liikmemaksu tasutakse), liikmemaks 201x. aasta eest
Näiteks: Mari Maasikas, liikmemaks 2015. aasta eest